https://anthongnhatsecurity.vn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ - VỆ SĨ
AN THỐNG NHẤT

Tuyển dụng bảo vệ trực an ninh nhà máy tại KCN Bàu Bàng

27/09/2022

Administrator

841

Tuyển gấp 04 nhân viên bảo vệ làm việc tại nhà máy ở khu công nghiệp Bình Dương, với mức lương và chế độ như sau:

Công ty TNHH Ecco Việt Nam – 
A-13B-CN, Đường D3, KCN Bàu Bàng, Huyện Bàu Hàng, Tỉnh Bình Dương

Tuyển bảo vệ trực nhà máy làm việc tại  Công ty TNHH Ecco Việt Nam 
A-13B-CN, Đường D3, KCN Bàu Bàng, Huyện Bàu Hàng, Tỉnh Bình Dương với mức lương và chế độ như sau:

- Làm ca đêm 12 giờ  / ngày 

+ Ca trực  đêm  từ 18h đến 6H

+ Ca trực  ngày từ 06h  đến 18H

- Lương 8.277.000đ/tháng

+ Có nhà đội ở lại

+ Bảo hiểm, thưởng lễ tết đầy đủ

+ Hồ sơ sẽ được tư vấn khi trao đổi 

Rất mong hợp tác cùng các ứng viên

Chia sẻ: